Lemovací a distanční profily

Lemovací a distanční profily

Vyrobíme veškeré distanční a lemovací profily s vysokou přesností a dle Vámi zvoleného materiálu.

Více

Výztužné a statické profily

Výstužné a statické profily

Vyrobíme veškeré výstužné a statické profily s vysokou přesností a dle Vámi zvoleného materiálu. Poradíme se sílou a vhodným materiálem na realizované stavby.

Více

Speciální a doplňkové profily

Speciální a doplňkové profily

Vyrobíme veškeré doplňkové a speciální profily s vysokou přesností a dle Vámi zvoleného materiálu.

Více

Speciální a doplňkové  profily

Vyrábíme děrované profily, kryty kabelů, vratové výplně, kotvící a spojovací profily, podložky a veškeré lisované díly, menší svařence, kompletní systém odvodnění v celé škále RAL, žlaby, svody, kolena, háky, fasádní kazety a lamely, profily odhlučňovacích stěn a příček.

Lemovací a distanční profily

Vyrábíme veškeré lemovací profily na opláštění hal jako:
atiky, okapnice, parapety, závětrné lišty, fasádní prvky-markýzy, rohové lemování,ostění oken,hřebenové lemování apod. Distanční profily jako Z, L, U profily fasád, opláštění hal a profily sekundárních konstrukcí.

Výztužné a statické profily

Vyrábíme Z vaznice, paždíky, světlíkové pasy, C, Z, U, L, profily primárních i sekundárních konstrukcí, profily FVE konstrukcí, výměny stavebních otvorů, atypické profily svařovaných konstrukcí apod.